• teaser blank
  • teaser blank
  • teaser blank
  • teaser blank
  • Naturlige og vilde processer møder menneskelig aktivitet

  • Havmiljø møder havneaktivitet
    Havneaktivitet og rekreativitet i højere enhed

  • Naturens rasen møder menneskelig aktivitet

  • Rådgivning | Ansøgninger | Projektkoordinering

Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse1

Kyst-havneviden yder helhedsorienteret kvalitetsrådgivning indenfor kystbeskyttelse.

Læs mere

Havneanlæg

havneanlaeg ny

Kyst-havneviden har stor erfaring inden for ansøgninger, konsekvensvurderinger, koordinering af VVM-redegørelser, havneudvidelser og etableringer af anlæg på søterritoriet.

Læs mere

Projektkoordinering

koordinering ny

Kyst-havneviden tilbyder på baggrund af solid erfaring projektkoordinering inden for mindre og større kystbeskyttelsessager samt VVM-redegørelser.

Læs mere