HAVNEANLÆG

HAVNEANLÆG

Kyst-havneviden har indgående kendskab til myndighedsproces og lovgivning for etableringer af anlæg på søterritoriet. Kyst-havneviden udarbejder ansøgning om udvidelse af lystbådehavne, erhvervshavne, rekreative anlæg på søterritoriet, vejledninger til proces og juridiske forhold i forbindelse med havneudvidelser, VVM-redegørelser, konsekvensvurderinger.

Kyst-havneviden laver i forbindelse med ansøgningsmaterialet også vurderinger af natur og miljø. Hvis der kræves en konsekvensvurdering eller VVM-redegørelse, kan Kyst-havneviden også udarbejde disse.

Til udarbejdelse af VVM-redegørlser og konsekvensvurdringer benytter Kyst-havneviden de nyste tilgængelige data, viden på området og feltundersøgelser. Rapporten bliver udarbejdet i samråd med den lokale kommune, myndigheder, universiteter, lokale resursepersoner samt på baggrund af notater mm udarbejdet af eksperter.
​​

REKREATIVE ANLÆG

Etableringer af rekreative anlæg inddrager ofte mange aktører og mange forskellige ideer.

Kyst-havneviden kan forestå ideefasen med borgerinddragelse i samarbejde med Kommune, grundejerforeninger, foreninger, lokalt handels- og erhvervsliv m.fl. For Kyst-havneviden er det vigtigt med objektivitet i udarbejdelse af selve idekataloget med ideer fremkommet ved borgermøder mm. Der er ikke nogen ideer der er for vilde. Kommunens planafdeling, arkitekter, rådgivende ingeniører, politikere og evt. Kyst-havneviden kan derefter udarbejde planer for de konkrete tiltag.

Kyst-havneviden vil gerne hjælpe med inspiration til nye elementer med flere funktioner og fokus på klimavenlighed til rekreative havneparker. Tøv ikke med at ringe til Kyst-havneviden for en drøftelse.

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk