ANSØGNINGER

ANSØGNINGER OM HAVNEANLÆG

Ny anlæg og udvidelse af erhvervshavne reguleres efter havneloven. Udvidelse af lystbådehavne og andre anlæg på søterritoriet reguleres efter kystbeskyttelsesloven. Myndighederne stiller er række krav der skal være beskrevet/belyst i ansøgningmaterialet til nye havneanlæg. Kyst-havneviden kan på baggrund af stor erfaring udarbejde fyldestgørende ansøgningsmateriale samt koordinere ansøgningsprocessen. 

KYST-HAVNEVIDEN KAN TILBYDE:

  • Koordinering af ansøgningsprocessen, så det tidsmæssigt optimeres.
  • Udarbejdelse af skitseprojekt (samarbejde med rådgivende ingeniørfirma).
  • Rådgivning om ansøgningsprocessen, udarbejdelse af ansøgning, juridiske forhold samt natur og miljømæssige forhold.

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Adresse​

Havnen 66

7620 Lemvig

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk