BYPASS

​ANSØGNING OM BY-PASS

Mange sejlrender og havneområder skal løbende oprenses pga. tilsanding som følge af den naturlige sandvandring langs kysten. Hvis sandet er rent, kan der foretages en såkaldt by-pass dvs. man sandfodrer på kysten eller kystnært ved siden af havnen. Ordet by-pass kommer af, at man viderefører sandet fra tilsandingen af sejlrenden og havnebassinet, så det igen indgår i den naturlige sandvandring. Ved en kystnær sandfodring skal sandet naturligvis være rent og ved selve sandfordringen skal man være opmærksom på badende gæster, ålegræspåvirkning mm.

KYST-HAVNEVIDEN KAN TILBYDE:

  • Rådgive om den optimale af en by-pass løsning
  • Forestå ansøgningsprocessen herunder vurderinger af eventuelle sedimentprøver og marine naturforhold.

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Adresse​

Havnen 66

7620 Lemvig

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk