KONSEKVENSVURDERING

KONSEKVENSVURDERINGER KYSTBESKYTTELSES- OG HAVNEANLÆG

Hvis et anlæg er beliggende i et Natura2000 område skal der foretages en vurdering af anlægges påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Derudover skal der i alle projekter foretages en vurdering af de såkaldte bilag 4 arter. Til vurdering af om der skal udarbejdes en egentlig konsekvensvurdering skal der udarbejdes et notat. Her skal påvirkningerne beskrives ud fra bedste tilgængelige viden dvs. allerede tilgængelige data samt viden om det konkrete område. Derefter træffes der afgørelse om der skal laves en konsekvensvurdering.

​​

KYST-HAVNEVIDEN KAN TILBYDE:

  • Udarbejdelse af et notat til myndighedens vurdering af, om der skal laves en konsekvensvurdering
  • Udarbejdelse af konsekvensvurdering

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk