Miljøvurderings screeninger

MILJØVURDERINGS - SCREENING AF HAVNEANLÆG

Kyst-havneviden kan udarbejde baggrundsmateriale til brug for Trafik-, Bolig- og byggestyrelsen og Kystdirektoratet sceening for krav om miljøvurdering af nye havneanlæg. Kyst-havnevidens screeningsmateriale bliver lavet på baggurnd af allerede tilgængelige natur og miljødata samt relevante data om det konkrete projekt.  

KYST - HAVNEVIDEN KAN TILBYDE:

  • Udarbejdelse baggrundsmateriale for VVM-screening

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk