VVM-redegørelse

Udarbejdelse af VVM-redegørelse

Kyst-havneviden kan forestå hele VVM-fasen det vil sige idefasen med-scoping, udarbejdelse af VVM-redegørelse samt udarbejdelse af hvidbog efter offentlighedsfasen. ​

VVM-redegørelsen bliver udarbejdet af på baggrund af nyeste litteratur, tidsskrifter, rapporter, lovgivning om relevante VVM-emner. Desuden viden eller notater vedrørende den konkrete sag fra specialister inden for biologi, miljø, hydrologi og kystmorfologi og visualisering, konstruktioner, lyd med mere.

Kyst-havneviden har erfaring med udarbejdelse af VVM-redegørelse fra både erhvervshavne og lystbådehavne.​

Kyst-havneviden kan tilbyde:

  • ​Udarbejdelse af VVM-redegørelse
  • ​Forestå udarbejdelse af scopingnotat og hvidbog i henholdsvis idé- og offentlighedsfasen
  • ​Forberedelse og afholdelse af borger-, proces- og opstartsmøder
  • Koordinering af VVM - processen herunder myndigheds-, organisations- og interessent kontakt, deltagelse og tidsplanlægning
  • ​Rådgive om krav, indhold, lovgivning, proces og opbygning af VVM - redegørelse
  • ​Afklaring af juridiske procesmæssige forhold

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk