Rådgivning kystbeskyttelse

​Kyst-havneviden kan forestå hele processen omkring ansøgning og etablering af kystbeskyttelse. Kyst-havneviden har dokumenteret erfaring fra en lang række større og mindre sager inden for både oversvømmelses- og ersionsbeskyttelse.

Kyst-havneviden lægger vægt på et ansøgningsmateriale der matcher myndighedernes både tekniske, natur- og miljømæssige krav. 

Kyst-havneviden har god erfaring med besigtigelser af en kyststrækning og drøftelser med de implicerede grundejere forud for en egentlig ansøgningsproces.

I større kystbeskyttelsessager udarbejder Kyst-havneviden i samarbejde med rådgivende ingeniører, kommune og borger, arkitekter, m.fl. skitseprojekt indeholdende bidragsfordeling. Kyst-havneviden laver processrådgivning herunder udarbejdelse af drejebog, oplæg til borgermøder etc.

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk