ANSØGNING

ANSØGNING OM OG ETABLERING AF KYSTBESKYTTELSE

Kyst-havneviden kan forestå hele processen omkring ansøgning og etablering af kystbeskyttelse. Kyst-havneviden har dokumenteret erfaring fra en lang række større og mindre sager inden for både oversvømmelses- og ersionsbeskyttelse.

Kyst-havneviden lægger vægt på et ansøgningsmateriale der matcher myndighedernes både tekniske, natur- og miljømæssige krav. Kyst-havneviden har god erfaring med besigtigelser af en kyststrækning og drøftelser med de implicerede grundejere forud for en egentlig ansøgningsproces.

I mindre kystbeskyttelsessager, sandfodrings og digesager kan Kyst-havneviden forstå projekteringen. Når det er relevant f.eks i større sager og sager vedr. stenkastninger samarbejder Kyst-havneviden med rådgivende ingenører i forhold til beregninger, tegninger og selve projekteringen.​

KYST-HAVNEVIDEN KAN TILBYDE:

  • Notat om behov for kystbeskyttelse
  • Besigtigelse med drøftelse af kystbeskyttelsesløsning
  • Koordinering af ansøgningsproces
  • Udarbejdelse af ansøgningsmateriale/skitseprojekt inklusiv miljø og naturvurderinger
  • Forestå kommunikationen med myndigheder
  • Deltagelse og arrangering af møder i grundejerforeninger, lag mm
  • Projektering i mindre sager, sandfodringssager og digesager
  • Tinglysning og færdigmelding​

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk