HELHEDSANALYSER

HELHEDSANALYSER AF KYSTSTRÆKNINGER

Ved ansøgning om kystbeskyttelse skal der laves en beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen. Der kan være visuelle-, erosion-, og sedimentpåvirkninger af nærliggende kyststrækninger. En helhedsanalyse sætter det ønskede kyst- eller havneanlæg ind i sammenhængen på kyststrækningen, dvs. ser på eksisterende kystbeskyttelsesanlæg, bølgepåvirkninger ved blæst og storm, vandstand ved højvandsituationer, erosion set over en længere årrække, sedimentforholdene (bredden af stranden og den dynamiske zone over tid), værdifuld natur, færdslen langs stranden mm.​

​KYST-HAVNEVIDEN KAN TILBYDE​

  • Helhedsanalyse i forbindelse med ansøgning om kystbeskyttelse og havneanlæg mm
  • Helhedsanalyse til brug for retningslinjer for en kommunes behandling af bade-bådebroer samt høringssvar til Kystdirektoratet i forbindelse med kystbeskyttelses sager.
  • Helhedsanalyse for opnåelse af det bedst mulige strandmiljø på en kyststrækning.

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Adresse​

Havnen 66

7620 Lemvig

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk