NATUR - OG MILJØFORHOLD

NATUR OG MILJØ VED ANSØGNING OM KYSTBESKYTTELSE

Når der træffes afgørelse om kystbeskyttelse skal der tages hensyn til natur og miljø. Der skal altid foretages en VVM - screening af kystbeskyttelsesanlæg. Hvis det ønskede kystbeskyttelsesanlægs placering er i eller nær et Natura2000 område skal der foretages en vurderingerne af anlægges påvirkninger evt. i en såkaldt konsekvensvurdering. Samtidig skal påvirkningen af de såkaldte bilag 4 arter samt § 3 områderne vurderes. Dertil kan der være vurderinger i forhold til geologiske udpegninger, fredninger og uberørte kyststrækninger. De potentielle påvirkninger af et kystbeskyttelsesanlæg på de nærliggende kyststrækninger skal analyseres og beskrives.​

KYST-HAVNEVIDEN KAN TILBYDE:

  • Udarbejdelse af et notat til myndighedens vurdering af, om der skal laves en konsekvensvurdering
  • Udfærdigelse af en konsekvensvurdering

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk