OVERSVØMMELSE

Kyst-havneviden har stor erfaring inden for de ofte kompliceret projekter vedrørende oversvømmelse af sommerhus,- land- og byområder.

Kyst-havneviden har specialviden vedrørende de mange hensyn, der skal tages i sager vedr. oversvømmelse, så som hensynet til naturen, valg af sikkerhedsniveau, vedligeholdelse, evt. etablering af lag, udgift fordeling, valg af løsning, kystteknisk optimering af konstruktion(erne), tilpasning til landskabet, byen, havnen.​

Ofte er flere grunde truet af oversvømmelse. Kyst-havneviden har specialerfaring vedr. samarbejde i mellem grundejerforening (er), digelag, Kommunen, Kystdirektoratet m.fl.

For at lave en hurtigt check af, om et område er oversvømmelsestruet, kan man gå ind på klima-tilpasningsportalen og se havvand på land samt Kystdirektoratets højvandsstatistik, se link

Kyst-havneviden tager gerne ud og holder et oplæg til et grundejerforenings- møde e.lign, hvor der tages udgangspunkt i den konkrete problematik for området.​

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk