SANDFODRINGSSAGER

KOORDINERING AF SAND- OG RALFODRINGSPROJEKTER

Ved sand- og ralfodring som erosionsbeskyttelse benyttes et materiale, som allerede er i hav- eller strandmiljøet. Ved vedligeholdelse af sand- eller ralfodring sikres det, at stranden ikke forsvinder.

Sandfodringsprojekter involverer ofte en del grundejere, hvilket stiller store krav til en god proces, for at projektet kan gennemføres. Undervejs kan der opstå behov for mange afklaringer. Det kan være borgermøde til uddybende information om sand- og ralfodring som kystbeskttelsesmetode. Det kan være afklaringer af, hvilken organisationsform og bidragsfordeling, der skal vælges. Eller det kan være hjælp til organisere sand- eller ralfodring på den billigst mulige måde.​

KYST-HAVNEVIDEN KAN TILBYDE

  • Koordinering af hele eller dele af et sandfodringsprojekt
  • Arrangere opstartsmøde evt. med deltagelse af kommune og Kystdirektoratet
  • Information og hjælp ved valg af organisationsform og bidragsfordeling
  • Hjælp til den billigste sandfodringsløsning
  • Ansøgningsmateriale til Kystdirektoratet og Naturstyrelsen
  • Afklaring af natur- og miljømæssige forhold
  • Orienteringsbrev til lodsejere mm

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk