Miljøvurdering

Kyst-havneviden kan forestå hele miljøvurderingsfasen. Det vil sige, Kyst-havneviden kan forestå idefasen med scoping, udarbejdelse af rapporter samt udarbejdelse af hvidbog efter offentlighedsfasen. ​

Udarbejdelse af miljø- og miljøkonsekvensrapport

Miljøvurdering bliver udarbejdet af på baggrund af nyeste litteratur, tidsskrifter, rapporter, lovgivning om relevante miljøvurderings-emner. Desuden viden eller notater vedrørende den konkrete sag fra specialister inden for biologi, miljø, hydrologi og kystmorfologi og visualisering, konstruktioner, lyd med mere.

Kyst-havneviden har erfaring med udarbejdelse af miljøvurderinger fra både erhvervshavne og lystbådehavne.​

Kyst-havneviden kan tilbyde:

  • ​Udarbejdelse af miljørapport og miljøkonsekvensrapport
  • ​Forestå udarbejdelse af scopingnotat og hvidbog i henholdsvis idé- og offentlighedsfasen
  • ​Forberedelse og afholdelse af borger-, proces- og opstartsmøder
  • Koordinering af Miljøvurderings - processen herunder myndigheds-, organisations- og interessent kontakt, deltagelse og tidsplanlægning
  • ​Rådgive om krav, indhold, lovgivning, proces og opbygning af rapporter
  • ​Afklaring af juridiske procesmæssige forhold

Se mere om hvordan Kyst-havneviden kan hjælpe med miljøvurdering  tidligere benævnt VVM-redegørelse i videoen her.

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Adresse​

Havnen 66

7620 Lemvig

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk