SAMARBEJDSPARTNERE

​Kyst-havneviden samarbejder med forskellige aktører. Nedenfor ses typiske samarbejdspartnere i de forskellige typer af sager.

UDVIDELSER AF HAVNE:

 • Havnen
 • Kommune
 • Kystdirektoratet eller Trafik-,bygge- og boligstyrelsen
 • Miljøstyrelsen
 • Rådgivende ingeniør
 • evt. arkitekt og evt. borger- og organisationsinddragelse.

OVERSVØMMELSE:

 • ​Grundejerforeninger, ejer(e) af ejendom(me)
 • Kommunen
 • Kystdirektoratet
 • Rådgivende ingeniør samt evt. arkitekt og entreprenør.

BY-PASS:

 • Havnen
 • Kommunen
 • Miljøstyrelsen
 • Kystdirektoratet

SANDFODRING:

 • ​Grundejerforeninger, ejer(e) af ejendom(me)
 • Havne
 • Kommunen
 • Kystdirektoratet
 • Miljøstyrelsen samt evt. rådgivende ingeniør og entreprenør.

EROSIONBESKYTTELSE:

 • Ansøger, evt. rådgivende ingeniør, entreprenør, kommune, Kystdirektoratet

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk