Ydelser​

ANSØGNINGER OM KYSTBESKYTTELSE OG ANLÆG PÅ SØTERRITORIET

 • Projektkoordinering (opstarts- og procesmøder, myndighedskontakt, tidsplanlægning mm)
 • Rådgivning vedr. løsninger på erosions- og oversvømmelsesproblematikker (lovgivning, helhedstilgang, naturhensyn)
 • Udarbejdelse af fyldstgørende ansøgningsmateriale til kystbeskyttelsesprojekter vedr. oversvømmelser og erosion samt anlæg på søterritoriet
 • Specialrådgivning inden for kapitel 1a sager efter kystbeskyttelsesloven dvs sager med flere og ueninge grundejere.
 • Juridisk afkaring og problemløsning til kystzonelovgivningen
 • Udarbejdelse af konsekvensvurderinger, helhedsvurderinger, vurderinger til screening for miljøvurdering
 • Besigtigelsesnotater af kyststrækninger med helhedbetragtninger af kystmorfologiske, naturmæssige og kysttekniske forhold
 • Rådgivning om indhold af ansøgninger, svarbreve m.m.

KOMMUNIKATION OG PROJEKTKOORDINERING

 • Forberedelse og afholdelse af borger-, proces- og opstartsmøder
 • Rådgivning af optimal proces i større og mindre kystbeskyttelsessager, konfliktløsning herunder f.eks. afholdelse af problemløsningsmøder
 • Myndigheds- og organisationskontakt
 • Orienteringsbreve til lodsejere interesseorganisationer mm
 • Fotos af kyststrækninger til helhedsvurderinger, konsekvensvurderinger, besigtigelsesnotater

MILJØVURDERINGER

 • Udarbejdelse af miljøvurdering
 • Udarbejdelse af scopingnotat, hvidbog i offentligheds- og idefase
 • Koordinering af mijøvurderingsprocessen, myndighedskontakt, deltagelse og afholdelse af statusmøder, tidsplanlægning
 • Rådgivning om krav, indhold, lovgivning, proces og opbygning af miljøvurderinger

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Adresse​

Havnen 66

7620 Lemvig

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk