PROJEKTKOORDINERING

Projektkoordinering er for Kyst-havneviden en kombination imellem viden om proces og lovgivning, faglig viden, tage hånd om problemer når de opstår, myndighedskontakt, koordinerede møder, borger og intresentinddragelse, foretage de nødvendige afværgeforanstaltninger eller ændre projektet i forhold til krav til miljø og natur.

I store kystbeskyttelsessager som oversvømmelsesbeskyttelse og sandfodringssager er det vigtigt med en god koordinering. Kyst-havneviden har specialerfaring i denne type af sager.

​​

Miljøvurderingsprocesen er lang og kræver viden om lovgivningen og deraf krav til proces og indhold af redegørelsen. For at bruge tiden mest optimalt samt finde løsninger på opståede problemstillinger er det vigtigt, at processen bliver koordineret rigtigt. Kyst-havneviden har specialerfaring i koordinering af miljøvurderinger. 

Rekreative anlæg er ofte et kompromis af mange menneskers ønsker kombineret med myndighedernes planlægning og den økonomiske ramme. For at politikkere eller grundejerforeninger mm kan træffe et korrekt valg, er det vigtigt, at processen bliver koordineret og faciliteret godt. Kyst-havneviden kan på baggrund af solid viden og erfaring om borgerinddragelse samt stor viden om rekreative anlæg tilbyde projektkoordinering af rekreative anlæg.​​

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk