OVERSVØMMELSESSAGER

KOORDINERING AF KYSTBESKYTTELSESPROJEKTER MOD OVERSVØMMELSE

Kystbeskyttelsesprojekter vedrørende oversvømmelse involverer ofte flere grundejere mm samt både kommunen og Kystdirektoratet. Processen i sådanne sager er hægtet op på kystbeskyttelsesloven. Der mange forhold, der skal afklares i et sådant forløb, så som sikringsniveau, valg af kystbeskyttelsesmetode/type, bidragsfordeling, placering af kystbeskyttelsen, natur- og miljømæssige forhold, rekreative forhold mm.​

KYST-HAVNEVIDEN KAN TILBYDE:

  • Koordinering af hele kystbeskyttelsesprojektet herunder
  • Rådgivning til kommune og grundejere om proces og juridiske forhold
  • Udarbejdelse af skitseprojekt med fastlæggelse af sikringsniveau, kystbeskyttelsestype, konstruktionstegninger, natur- og miljømæssige forhold mm
  • Udarbejdelse af forslag til bidragsfordeling
  • Forberedelse og afholdelse af borger-, proces- og opstartsmøder samt evt. problemløsningsmøder.
  • Myndigheds- og organisationskontakt.
  • Lovpligtige breve samt orienteringsbreve til lodsejere, interesseorganisationer mm

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Adresse​

Havnen 66

7620 Lemvig

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk