PROCESRÅDGIVNING

PROCESKOORDINERING ANSØGNINGER OM KYSTBESKYTTELSE OG HAVNEANLÆG

Såvel ved en ansøgning om kystbeskyttelse som en havneudvidelse er det en god idé at koordinere forskellige dele af processen. Dette fordi man ved en god koordinering af processen kan undgå forskellige tidsmæssige forsinkelser i myndighedsbehandlingen samt heldige løsninger. Ved koordinerig opnås ofte også bedre kommunikation med borgerne, interesseorganisationer, bedre løsning af opståede problemer i procesfasen.​

KYST-HAVNEVIDEN KAN TILBYDE:

  • Forberedelse og afholdelse af borger-, proces- og opstartsmøder
  • Rådgivning af optimal proces i større og mindre kystbeskyttelsessager samt udvidelser af havne, herunder konfliktløsning, f.eks. afholdelse af problemløsningsmøder
  • Myndigheds- og organisationskontakt
  • Orienteringsbreve til lodsejere, interesseorganisationer mm
  • Fotos af kyststrækninger til helhedsvurderinger, konsekvensvurderinger, besigtigelsesnotater

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk