VVM - REDEGØRELSE

VVM - REDEGØRELSE (VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET)

Processen i forbindelse med en VVM-redegørelse kan være lang.Det er Kyst-hav nevidens erfaring, at en god koordinering imellem myndigheder, organisationer, interessenter og havnen kan optimere processen. Ved en god koordinering kan der forebygges fejl og forhold, der kan trække processen ud. Det kan være i forhold til lovgivningen, borgerinddragelsen, processen eller til det konkrete faglige indhold af VVM - redegørelsen.​

KYST - HAVNEVIDEN KAN TILBYDE:

  • Udarbejdelse af VVM
  • Koordinering af VVM - processen herunder myndigheds-, organisations- og interessent kontakt, deltagelse og tidsplanlægning.
  • Rådgive om krav, indhold, lovgivning, proces og opbygning af VVM-redegørelse.
  • Forestå udarbejdelse af scopingnotat, hvidbog i offentligheds- og idéfasen, samskrivning af VVM - redegørelsen.
  • Forberedelse og afholdelse af borger-, proces- og opstartsmøder
  • Afklaring af juridiske procesmæssige forhold
  • Faglig sparring på indhold og undersøgelser i forbindelse med VVM - redegørelse

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Adresse​

Havnen 66

7620 Lemvig

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk