Referencer​

Kyst-havneviden arbejder som rådgiver på projekter af forskellig størrelse. Fra enkelte grundejere til flere hundrede og fra projekter af en værdi fra ca 0,1 mio til flere mio kr. Kyst-havneviden laver også procesrådgivning, juridiske vejledninger, vvm-sceening og helhedsanalyser på forskellige projekter samt svar på foreskellige forespørgelser.

​RÅDGIVNING VEDRØRENDE SURFREV​

Procesrådgivning og udarbejdelse af ansøgningsmateriale​

UDARBEJDELSE AF VVM-REDEGØRELSE FOR AGGER FÆRGELEJE

RÅDGIVNING AF VESTHIMMERLANDS KOMMUNE I FORBINDELSE MED OVERSVØMMELSESBESKYTTELSE AF LENDRUP SOMMERHUSOMRÅDE

ARBEJDSOPGAVER:

 • Procesrådgivning
 • Udarbejdelse af skitseprojekt i samarbejde med Kommunen og Arkitekt m.fl.
 • Udarbejdelse af konsekvensvurdering
 • Oplæg til borgermøder
 • Udarbejdelse af konsekvensvurdering
 • Svar på indsigelser/klager
 • Udarbejdelse af deklaration for digelag

RÅDGIVNING AF ROSKILDE KOMMUNE I FORBINDELSE MED OVERSVØMMELSESBESKYTTELSE AF JYLLINGE NORDMARK OG ROSKILDE INDERFJORD

ARBEJDSOPGAVER:

 • Procesrådgivning
 • Oplæg til borgermåde vedr. udarbejdelse af bidragsfordelingsnøgle

RÅDGIVNING VEDR. HAVNETRAPPE FREDERIKS DEN 7. KANAL, LØGSTØR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Rådgivning og udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Kystdirektoratet og Kulturstyrelsen 

RÅDGIVNING OG ANSØGNING OM GENETABLERING AF TRÆTRAPPE VED FÆLLESAREAL I SOMMERHUSOMRÅDE, KULHUSE, FREDERIKSSUND KOMMUNE

Rådgivning og udarbejdelse af ansøgningsmateriale til diverse myndigheder

RÅDGIVNING OG ANSØGNING OM TILLADELSE TIL EROSIONSBESKYTTELSES AF SOMMERHUSEJENDOM

Rådgivning og udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Kystdirektoratet og Naturstyrelsen

VEJLEDNING OG PROCESRÅDGIVNING

 • VVM-sceening
 • Udarbejdelse af notater vedr. kystbeskyttelse ud for flere eller enkelte ejendomme
 • Rådgivning om digeløsninger og kotehøjder
 • Procesrådgivning vedr. kap 1A sag med udabejdelse af konkret drejebog
 • Rådgivning vedr. valg af havneløsning særlig i forhold til miljøforhold
 • Helhedsrådgivning og juridisk vejledning i klagsag vedr. bro
 • Rådgivning vedr. valg af kystbeskyttelsesløsning bl.a ud fra helhedsbetragning
 • Juridisk vejledning i forhold til genetablering af kystbeskyttelse for en gruppe grundejere

Firma

Kyst-havneviden

CVR: 35131418

Adresse​

Havnen 66

7620 Lemvig

Kontakt

Telefon: 26 70 02 15

E-mail: khv@kyst-havneviden.dk