Referencer​

Kyst-havneviden arbejder som rådgiver på projekter af forskellig størrelse. Fra enkelte grundejere til flere hundrede og fra projekter af en værdi fra ca 0,1 mio til flere mio kr. Kyst-havneviden laver også procesrådgivning, juridiske vejledninger, vvm-sceening og helhedsanalyser på forskellige projekter samt svar på foreskellige forespørgelser.

Totalrådgivning af Struer Kommune vedr. kommunalt fællesprojekt for Sunddraget Sommerhusområde

Forprojekt

 • Valg af løsning ud fra flere alternativer
 • Procesrådgivning

Konkret projekt

 • Udarbejdelse af konkret projekt til brug for myndighedsafgørelse
 • Beregninger vedr. sætninger ud fra boringer på digestrækning og høfdeområde, stabilitet, undersivning, dimensionering af høfder og diger (primært udført af A1 consult)
 • Væsentlighedsvurdering i forhold til Natura 2000 og bilag IV arter
 • Udarbejdelse af bidragsfordeling
 • Udarbejdelse af budget
 • Deltagelse i borgermøder og styregruppemøder
 • Oplæg til afgørelser
 • Klagebehandling

Udførselsesfase

 • Udbud, licitation og kontrakt
 • Tilsyn og byggemøder
 • Udarbejdelse af vedtægter
 • Tinglysning mm

​Rådgivning vedrørende surfrev​

Procesrådgivning og udarbejdelse af ansøgningsmateriale​

Udarbejdelse af vvm-redegørelse for agger færgeleje

Rådgivning af Vesthimmerlands kommune i forbindelse med oversvømmelsesbeskyttelse af Lendrup sommerhusområde​

Arbejdsopgaver:

 • Procesrådgivning
 • Udarbejdelse af skitseprojekt i samarbejde med Kommunen og Arkitekt m.fl.
 • Udarbejdelse af konsekvensvurdering
 • Oplæg til borgermøder
 • Udarbejdelse af konsekvensvurdering
 • Svar på indsigelser/klager
 • Udarbejdelse af deklaration for digelag

Rådgivning af Roskilde kommune i forbindelse med oversvømmelsesbeskyttelse af Jyllinge Nordmark og Roskilde inderfjord

Arbejdsopgaver:

 • Procesrådgivning
 • Oplæg til borgermåde vedr. udarbejdelse af bidragsfordelingsnøgle

Rådgivning vedr. Havnetrappe Frederiks den 7. Kanal, Løgstør Vesthimmerlands kommune​

Rådgivning og udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Kystdirektoratet og Kulturstyrelsen 

Rådgivning og ansøgning om genetablering af trætrappe ved fællesareal i sommerhusområde, kulhuse, frederikssund kommune​

Rådgivning og udarbejdelse af ansøgningsmateriale til diverse myndigheder

Rådgivning og ansøgning om tilladelse til erosionsbeskyttelses af sommerhusejendom​

Rådgivning og udarbejdelse af ansøgningsmateriale til Kystdirektoratet og Naturstyrelsen

Vejledning og procesrådgivning​

 • VVM-sceening
 • Udarbejdelse af notater vedr. kystbeskyttelse ud for flere eller enkelte ejendomme
 • Rådgivning om digeløsninger og kotehøjder
 • Procesrådgivning vedr. kap 1A sag med udabejdelse af konkret drejebog
 • Rådgivning vedr. valg af havneløsning særlig i forhold til miljøforhold
 • Helhedsrådgivning og juridisk vejledning i klagsag vedr. bro
 • Rådgivning vedr. valg af kystbeskyttelsesløsning bl.a ud fra helhedsbetragning
 • Juridisk vejledning i forhold til genetablering af kystbeskyttelse for en gruppe grundejere

Kontakt os i dag

​Vi håber, at du/I vil kontakte Kyst-havneviden, hvis i har brug for hjælp, eller bare hvis du/I har spørgsmål omkring miljøvurdering og kystbeskyttelse på telefon

26 70 02 15 eller e-mail khv@kyst-havneviden.dk.

Tak for din interesse i virksomheden Kyst-havneviden.​​​

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt. Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om firmaet

Kyst-havneviden er et rådgivningsfirma etableret af Henrik Steinecke Nielsen i starten af 2013. Kyst-havneviden er et enkeltmandsfirma, der alt efter projektets art samarbejder med andre rådgivende firmaer, borgere og myndigheder.

Kontakt os i dag!

Du kan skrive til os på khv@kyst-havneviden.dk 

Kyst-havneviden 

Havnen 66, 7620 Lemvig

​CVR: 35131418